INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Badania naukowe
Działalność naukowa instytutu obejmuje następujące grupy tematyczne odpowiadające ukierunkowaniu poszczególnych Katedr:
1. Procesy spalania paliw i odpadów, konstrukcja urządzeń kotłowych i do termicznej utylizacji odpadów, wyposażenie instalacji w urządzenia typu AKP (automatyka, kontrola i pomiary), badania emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw i odpadów, badania instalacji do oczyszczania spalin, dobór systemów monitoringu i ocena oddziaływania na środowisko instalacji do spalania i termicznego przekształcania odpadów.
 
 
2. Modelowanie i kształtowanie klimatu pomieszczeń w budynkach w okresie chłodnym, badanie zachowań cieplnych budynków, efektywne wykorzystanie energii cieplnej w budynkach i poprawa ich jakości energetycznej, wykorzystanie energii odnawialnych i metody ich konwersji dla potrzeb komunalnych systemów zaopatrywania w ciepło, badania efektywności i optymalizacja systemów ogrzewania oraz komunalnych systemów ciepłowniczych pod kątem ich oddziaływania na środowisko, badania systemów gospodarki odpadami w celu spełnienia wymagań trwałego rozwoju.
 
3. Badania efektywności i optymalizacja układów wentylacji, klimatyzacji i ziębienia do zastosowań w budownictwie i przemyśle. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastosowanie pomp ciepła w systemach klimatyzacji komfortu tzw. budynków pasywnych. Energooszczędne systemy do utrzymywania warunków komfortu cieplnego w okresie ciepłym w budynkach. Optymalizacja rozwiązań lewobieżnych systemów ziębiących i do pompowania ciepła oraz dobór proekologicznych czynników ziębniczych do realizacji obiegów cieplnych.