INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek W-15,

 tel.: 12 628 28 96, email: s-4@institute.pk.edu.pl

Dla pracowników
Hasło dostępu do poniższych plików pracownicy Instytutu Ś-4 mogą uzyskać w sekretariacie
 

 

 

 

HARMONOGRAM   SEMINARIÓW
Katedry Ś-41 i Ś-42
 na rok  akademicki  2016/2017
godz.1100,  sala 125  H
 
04.10.2016                Katedra Ś-42
 
08.11.2016                Katedra Ś-41
 
06.12.2016                Katedra Ś-42
 
20.12.2016       Zebranie Świąteczne     (Ś-41)
 
10.01.2017                Katedra Ś-42
 
         07.02.2017                 Katedra Ś-41         
 
07.03.2017                Katedra Ś-42
 
05.04.2017                Katedra Ś-41
 
11.04.2017       Zebranie Świąteczne     (Ś-41)
 
10.05.2017                Katedra Ś-42
 
07.06.2017                Katedra Ś-42