INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Dla pracowników
Hasło dostępu do poniższych plików pracownicy Instytutu Ś-4 mogą uzyskać w sekretariacie
 

 

 

 

HARMONOGRAM   SEMINARIÓW
Katedry Ś-41 i Ś-42
 na rok  akademicki  2017/2018
godz.1100,  sala 125  H
 
04.10.2017                Katedra Ś-41
 
08.11.2017                Katedra Ś-42
 
06.12.2017                Katedra Ś-41
 
20.12.2017       Zebranie Świąteczne     
 
10.01.2018                Katedra Ś-42
 
         07.02.2018                 Katedra Ś-41         
 
07.03.2018                Katedra Ś-42
 
28.03.2018       Zebranie Świąteczne     

 

11.04.2018                Katedra Ś-41

09.05.2018                Katedra Ś-42
 
06.06.2018                Katedra Ś-41