INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 KATEDRA  OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI i CHŁODNICTWA (Ś-42)
 

W skład katedry wchodzi również akredytowane przez PCA Laboratorium Inżynierii Cieplnej.

 

Katedra specjalizuje się w: 
 

 •     badaniach nad optymalizacją systemów zapewniających komfort cieplny w budynkach,
 •     modelowaniu i pomiarach  procesów wymiany ciepła w elementach budowlanych,
 •     wykorzystaniu energii odnawialnych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie,
 •     badaniach nad realizacją procesów wentylacji i klimatyzacji w tym z wykorzystaniem akumulacji ciepła poprzez stosownie materiałów zmieniających fazę (PCM),
 •     optymalizacji obiegów lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła,
 •     badaniach nowoczesnych ekologicznie akceptowalnych mieszanin ziębników,


Katedrą kieruje:
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
 

W skład struktury Instytutu wchodzą dwie katedry:
 
KATEDRA PROCESÓW CIEPLNYCH, OCHRONY POWIETRZA i UTYLIZACJI ODPADÓW(Ś-41)

Katedra specjalizuje się w:

 • modelowanie systemów gospodarki odpadami
 • wykorzystanie techniki fluidalnej w procesach spalania, oczyszczania gazów
 • oraz suszenia (konstrukcja aparatów, diagnostyka procesów fluidalnych z wymianą masy –suszenie)
 • badania termicznego przetwarzania substancji o niskiej kaloryczności w tym odpadów (osady ściekowe, segregowane odpady komunalne, łupki węglowe)
 • systemy sterowania i automatyzacji w instalacjach kotłowych,
 • optymalizacja parametrów wymienników ciepła,
 • monitoring i sterowanie w procesach cieplno-przepływowych z zastosowaniem metod tomografii procesowej
 • badania cieplne instalacji solarnych

 Katedrą kieruje:
prof. dr hab. inż. Dawid Taler

Katedry