INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Personel

 

 

Kierownictwo Instytutu:

 

Dyrektor Instytutu:
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
pok.17, tel. 12-628-2896

Z-ca dyrektora ds. nauki:
dr inż. Agnieszka Lechowska
pok. 114, tel. 12-628-2804

Z-ca dyrektora ds. kształcenia:
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
pok. 113. Tel. 12-628-2807

Kolegium Instytutu:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
dr inż. Agnieszka LECHOWSKA
dr inż. Agnieszka FLAGA-MARYAŃCZYK
prof. dr hab. inż. Dawid TALER

prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER

dr hab. inż. Małgorzata PILAWSKA
dr inż. Renata SIKORSKA-BĄCZEK

Sekretariat:
Pani Ewa Wełna - Kierownik sekretariatu, specjalista
Pani mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch, specjalista
pok. 16, tel. 12-628-2896 fax 12-628-2048

Spis pracowników z adresami email.

 

Skład osobowy jednostek instytut podano w tabeli poniżej